Kasten Adam Öldürme Suçu

19.03.2021 - Cuma 07:27

Kasten Öldürme Suçu, TCK.m.81 vd hükümlerinde düzenlenmiştir. 

Kasten öldürme suçunun basit hali TCK.m.81 hükmünde, nitelikli halleri ise TCK.m.82 hükmünde düzenlenmiştir.

TCK.m.83 hükmünde ise ihmali davranış ile kasten öldürme suçu düzenlenmiştir. 

Kasten Öldürme Suçunun Basit Hali

Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.(TCK.m.81)

Kasten öldürme başka bir ifade ile bilerek ve isteyerek bir insanı öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. TCK.m.81'deki suçun oluşabilmesi için suçu işleyenin bilerek ve isteyerek eylemi gerçekleştirmesi gerekir.

Bilerek ve isteyerek eylemi gerçekleştirmeyen kişi taksirle, bilinçli taksirle ya da olası kastla öldürme suçundan cezalandırılacaktır. 

Kasten Öldürme Suçunun Nitelikli Halleri

Kasten öldürme suçunun nitelikli halleri TCK.m.82'de ayrıntılı olarak tanımı yapılmıştır.

Aşağıda belirtmiş olduğumuz eylemler ve durumlarla kasten öldürme suçunu işleyen fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

a) Tasarlayarak kasten adam öldürme suçunun işlenmesi

Kasten öldürme suçunu planlayarak, tasarlayarak ya da tahammüden işlemek ağırlaştırıcı nitelikli haldir. Zira anlık gelişen durumlarla kasten öldürme suçunu işleyen kişi basit halinden ceza alacaktır. Ancak anlık gelişen durumlar olmayıp, kasten öldürme eylemini gerçekleştirileceği planlanması halinde fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. Tasalanıp tasalarlanmadığı her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirilecektir. Örneğin, failin bir kişiyi öldürmeyi amaçlayarak ruhsatsız silah temin etmesi, mağduru takip etmesi bu suçun işlenmesi için tasarlama olarak değerlendirilir. 

b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten adam öldürme suçunun işlenmesi

Canavarca hisle, hunharca, acı ve eziyet çektirerek şeklindeki eylemlerle gerçekleştirilen kasten öldürme eylemi gerçekleştirilirse fail ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alır. Örneğin, oldukça fazla yerden bıçaklanan bir maktul ya da öldürüldükten sonra başının kesilmesi veya acı çektirilerek maktulün/maktulenin öldürülmesi eylemleri bu nitelikli hale vücut verecektir. 

c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle kasten adam öldürme suçunun işlenmesi

Yangın çıkartma, su baskını gerçekleştirme, tahrip etmek, batırmak veya bombalamak ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle kasten adam öldürme suçunun işlenmesi durumunda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Örneğin öldürülmek istenen kişinin evini ateşe vermek suretiyle öldürme ya da bulunduğu yere el bombası atma yahut kimyasal gaz kullanarak öldürme eylemleri bu eyleme vücut verecektir. 

d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı kasten adam öldürme suçunun işlenmesi

Eylemin anne, baba, büyük anne, büyük baba, evlat, torun, eş ya da kardeşe gerçekleştirilmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten adam öldürme suçunun işlenmesi

Eylemin çocuğa(18 yaşından küçük kimselere ya da ergin olmamış-ergin kılınmamış 18 yaşnıdan küçük kimselere işlenmesi halinde), akıl hastalarına, görme engellilerine, kötürüm kimselere vb. kişilere işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten adam öldürme suçunun işlenmesi

Bu nitelikli halin vücut bulabilmesi için maktulenin gebe olduğunun fail tarafından bilinmesi gerekmektedir. 

g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten adam öldürme suçunun işlenmesi

Örneğin bir polis memurunun işlemi, hakimin vermiş olduğu karar veya bir avukatın avukatlık görevi yapmasından ötürü failin söz konusu eylemi gerçekleştirmesi nedeni ile kasten öldürme suçu işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten adam öldürme suçunun işlenmesi

Örneğin bir hırsızlık suçunun görgü tanığını, hırsızlık suçunun gizlenmesi amacıyla öldürülmesi halinde fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

i) Kan gütme saikiyle kasten adam öldürme suçunun işlenmesi

Öç alma, intikam alma, kan davası vb. amaçlar güderek işlenmesi halinde fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. Örneğin bir çocuğun babasını öldüren bir şahsı, o çocuk büyüdükten sonra babasını öldüren şahsı öldürmesi halinde fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

j) Töre saikiyle kasten adam öldürme suçunun işlenmesi

Töre saikinin oluşması için törenin gerçekleşmesi için gayriresmi bir "karar"ın verilmiş olması gerekir. Bu gerçekleştiği takdirde fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilir. 

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.(TCK.m.83/1)

İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;(TCK.m.83/2)

Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekir. 

Örneğin hastabakıcının hastaya vermesi gereken ilaçları, onu öldürmek amacıyla vermemesi, bu konuda hareketsiz kalması durumunda, ihmal suretiyle işlenmiş icrai bir suç söz konusudur.

Avukat Gizem Gül Uzun Kutlay

YORUM YAZ